ผู้แนะนำธุรกิจภัทร์ธีนันท์ หมื่นไธสง
patteenan22@gmail.com
0935056561
allmystyle

นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

 

กิฟฟารีนร่วมสมทบทุนการจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล ๒๕๕๘”


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล ให้แก่ พญ. นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในฐานะผู้มีอุปการคุณในการสนับสนุนการจัดทำเข็มวันอานันทมหิดล เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมทบมูลนิธิอานันทมหิดล ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ. กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ พญ. นลินี ไพบูลย์ ได้เข้าร่วมงาน”น้ำใจ...สร้างกุศล” การรณรงค์รับบริจาค “ เข็มอานันทมหิดล” ประจำปี 2558 และได้ส่งมอบเข็มวันอานันทมหิดล และกล่องรับบริจาค ให้แก่ผู้แทนคณะนิสิตแพทย์ จุฬาฯ พร้อมทั้งศิลปิน-ดารา เพื่อนำไปจัดขบวนในการลงพื้นที่ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้าโครงการต่อไป

 

 
     
 
     
   
 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 31.5.2559 , อ่าน: 146
 
สินค้า 0